Loopbaanbegeleiding en Outplacement

Situatie
Bij bedrijven binnen zowel Profit als Non-Profit bedrijven, waar sprake is geweest van reorganisatie, boventalligheid, ontslag en opzegging uit eigen beweging, hebben we outplacement trajecten en individuele Loopbaanbegeleiding trajecten uitgevoerd.

Opdracht
Begeleiding van medewerker(s) bij het vinden van ander passend werk (in- en extern), het vergroten van het zelfvertrouwen bij de medewerker(s), het verkrijgen van zicht op arbeidsmarkt en het eigen potentieel en het vaardig zijn in het zelfstandig benaderen van de arbeidsmarkt nu en in toekomst.

Resultaat
Vanuit een analyse van het eigen aanbod, het ontdekken van (vaak verborgen) potentieel en verwerken van baanverlies, naar het opstellen van een reëel persoons- en beroepsprofiel; door het oefenen in het presenteren van je profiel en het trainen van oriëntatie- en sollicitatievaardigheden, weet iedereen een passende bestemming te vinden.
Raak Advies begeleidt sollicitatie activiteiten en stimuleert de medewerker tot gerichte actie vanuit de eigen motivatie.