Individuele Management Coaching

Situatie
Op TeamManagers niveau binnen een financiële dienstverlener, is sprake van onvoldoende effectief management en leiderschap, die wel nodig is bij de veranderende markt en het krachtenveld binnen de organisatie. Inzet is bovenmatig goed, de effectiviteit en sturing op o.a. procesniveau niet.

Opdracht
In een management development programma, het ontwikkelen van het vermogen en competenties om een team medewerkers met overtuiging te managen richting organisatiedoelen, vanuit een eigen visie, een pro-actieve houding en met juiste communicatievaardigheden. Met aandacht voor proces, dagelijkse operationele acties en oog voor belangenspel binnen de organisatie. Is dit management vermogen te ontwikkelen en wordt ander gedrag zichtbaar?

Resultaat
Vanuit een analyse van het zelfbeeld, het ombuigen van belemmerende overtuigingen en aannames, het verstevigen van de eigen management ambitie en visie op werk, zicht op kernkwaliteiten en kernwaarden en het trainen van communicatieve en management vaardigheden, veranderde de stijl en effect van leidinggeven zichtbaar en nam de eigen overtuiging en vertrouwen toe en daarmee ook het plezier in het werk.