Interim HR Management

Situatie
Een HR afdeling binnen een financiele instelling met een generieke HR Consultant rol vond dat zij de uiteenlopende business vragen niet optimaal beantwoordden. Zowel operationele personeelsvragen/ HR kwesties met een meer Lange Termijn karakter kwamen bij eenzelfde Consultant terecht. Daarnaast was er een ambitie om een professionaliseringsslag te maken met behulp van contractmanagement.

Interim HR Management Opdracht
De interim HR management opdracht was een scheiding te definiëren tussen enerzijds een operationele-/tactische HR Consultant en anderzijds een HR Consultant voor strategische HR vragen. Om deze verdeling te maken zijn alle HR processen eenduidig beschreven en genormeerd. Op deze wijze kon er een passende fte- en taakverdeling worden gemaakt. Na het in kaart brengen van de gewenste situatie konden bijbehorende Consultants worden gezocht.

Resultaat
HR consultants waren positief over de eenduidige HR werkwijze en taakverdeling. Alle consultants hebben een opleiding gekregen om de business nog beter te begrijpen en hun persoonlijke impact te vergroten. De kwaliteiten van de HR Consultants passen beter bij de verschillende HR profielen. Dit heeft een positief effect op de motivatie van de Consultants en passendheid bij de business vragen.