Met je HR team “To the next level”

In company training naar vertrouwde Business Partner

Willen jullie met je HR team meer waarde toevoegen aan het succes van de organisatie? Dan kan je je team nu inschrijven voor een in-company training speciaal voor HR teams.

Organisaties veranderen continu, dit vraagt om wendbaarheid van het bedrijf als geheel maar ook van de medewerkers. Een vertrouwde HR Business Partner kent de business, staat naast de manager, kijkt en denkt breed mee, vertaalt de ambities van de organisatie naar personele doelstellingen en werkprocessen en zorgt voor wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid. Als werkgever wil je immers met bevlogen en juist gekwalificeerde medewerkers werken.

Speciaal voor de HR/P&O Adviseurs of HR Businesspartners wordt een training op maat vorm gegeven, passend bij de ontwikkelingen van de organisatie en HR Afdeling. Hierbij kan worden gekozen uit onderstaande leerbehoeften:

 • Kennisvergroting / inspiratie op het gebied van HR trends en organisatie ontwikkelingen
 • Visie ontwikkeling op eigen vakgebied en organisatiemodellen
 • Cirkel van invloed vergroten van HR en overtuigen met impact
 • Changemanagement en adviesvaardigheden verhogen
 • HR plan in lijn brengen met strategie van de organisatie
 • HR taken adequaat beleggen bij de juiste stakeholder

Resultaat

Als resultante van deze investering ben je als individu en als team van grotere toegevoegde waarde voor de organisatie. Je staat meer in je eigen kracht en het team werkt effectiever samen. Daarnaast ben je in staat om een adequaat HR businessplan te maken, passend bij uitdagingen waar de organisatie voor staat, waarbij je de strategische agenda omzet in gerichte, impactvolle actie. Hierbij kun je denken aan thema’s zoals bijvoorbeeld:

 • Drijvende kracht bij organisatieverandering
 • De juiste mensen op de juiste plaats door passend in-, door,- en uitstroombeleid
 • Versterken van de vitaliteit en betrokkenheid.

Werkwijze

We beginnen met een grondige verkenning van de organisatie en positionering van de HR afdeling en HR processen. Het raamwerk van het programma biedt ruimte voor invulling met onderstaande bouwstenen:

 • Adviseren met impact
 • Effectief communiceren
 • Inspiratiesessies laatste HR trends en ontwikkelingen
 • Persoonlijk HR leiderschap
 • Gebruik van testen die je voorkeuren in zowel werk- en leiderschapsstijl als je communicatiestijl in beeld brengen

Aanpak

Onze aanpak kenmerkt zich door een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele coaching. Op die manier creëren we een situatie waarin de groepsdynamiek en de persoonlijke verdieping optimaal gewaarborgd worden.

De groepsbijeenkomsten zullen bestaan uit:

 • workshops voor kennis, inspiratie en visieontwikkeling,
 • trainingen voor het aanscherpen van competenties en persoonlijk leiderschap,
 • procesbegeleiding t.a.v. het versterken van de onderlinge samenwerking en intervisie.

Door individuele coaching werken we aan verdieping van de persoonlijke leerdoelen en ontwikkeling. Praktijkleren (70-20-10 regel) is een essentieel onderdeel. Voordat je iets 100% beheerst, heb je 70% geleerd uit de praktijk, 20% door collega's en 10% door training. Door de intensieve begeleiding en directe toepassing in de dagelijkse praktijk ontwikkelt het individu en het team zich snel en in de goede richting. Na elke interventie vindt er een persoonlijke opdracht plaats. Leren = doen en doen = leren..

Begeleidingsteam

De begeleiding wordt verzorgd door Sander van Eekelen (Academy of Life) en Claudia Somers (Raak Advies). Een samenwerking die meer oplevert dan de som der delen.

Claudia Somers werkt als Senior HR Professional bij Raak Advies. Zij adviseert organisaties met een focus om het beste uit mensen te halen. Zij is een gedreven en resultaatgerichte HR professional. Haar sterke intuïtie in combinatie met haar zakelijke, resultaatgerichte instelling worden als zeer waardevol ervaren, zowel in project- als managementteams. Zij begeleidt HR teams in het neerzetten van een waardevolle en professionele business partner.

Sander van Eekelen is een warme en open persoonlijkheid die veiligheid weet te creëren waardoor mensen open zijn in zijn coachgesprekken en trainingen. Hij leidt je door het proces heen om je eigen antwoorden te vinden in jezelf en van daaruit de juiste acties te nemen. Zijn ruime ervaring als consultant en HR-manager maakt dat hij weet wat er in een organisatie speelt en daarop feilloos in kan spelen en begeleiden. Naast zijn streven naar een duurzaam resultaat voelt hij aan wat mensen ten diepste beweegt en wat de volgende ontwikkelstap is.

Vragen of inschrijven kan via onderstaande link.

Bellen kan ook op het telefoonnummer 06-45179196

http://www.raakadvies.nl/contact