Teambuilding en fysiek bewegen

Voor een goed team is geen berg te hoog of afstand te lang!

Raak Advies heeft ervaring met uitdagingen op de racefiets. Wil je als team weten hoe je elkaar optimaal kunt aanvullen en ondersteunen, ook in stressvolle situaties? Koppel dan teamontwikkeling aan een fysiek uitdagend doel. Stem deze af op de mogelijkheden van de deelnemers. Verschillen en overeenkomsten tussen de teamleden zullen concreter en scherper zichtbaar worden. Bijkomend cadeau: er wordt zowel gewerkt aan samenwerking als aan vitaliteit, fitheid en mentale veerkracht.

Aanpak uitdagend fysiek team-event:

  • bepaling ambitie en (fysiek) doel
  • workshops verwachtingen, drijfveren, aspecten succesvolle teams, gedrag onder stress, heldere afspraken
  • voorbereiding op het event (trainen fysieke en mentale aspecten)
  • uitvoering event, haalbaar voor alle deelnemers als doel
  • evaluatie en de vertaalslag naar de dagelijkse (werk) praktijk
  • borging & volhouden

Individuele coaching kan als optie toegevoegd worden. Op die manier creëren we een situatie waarin de groepsdynamiek en de persoonlijke verdieping optimaal gewaarborgd worden. 

Rob is als HealthCoach, Mindful Cycling Instructor en TeamCoach oa verbonden aan Cima Coppi Businesscycling ( www.businesscycling.cc ) Mindful cycling Nederland ( www.mindfulcycling.nl ) en de Tour for Life ( www.tourforlife.nl ). In 2015 heeft hij zelf de Tour for Life gereden: in teamverband 1400 km gefietst in 8 dagen voor het goede doel. Hij zet graag zijn (team)ervaringen en inzichten in ten behoeve van versterking samenwerkende teams.

Benieuwd ? Neem gerust contact met ons op.