Referenties Rob van Raak

Rob is in staat om inzichtelijk te maken waar je echte drive, ambitie en kwaliteit zit. Hij weet dit te doen op een manier, waarbij je voelt en weet dat dat klopt en je eigenlijk geen andere keus hebt dan van hieruit te gaan beredeneren en handelen.
Directeur/Eigenaar Organisatie adviesbureau

De gesprekken met Rob hebben gedeeltelijk mijn ogen geopend. Wat ik vooral belangrijk vond is dat je weer eens goed naar je zelf leert kijken en waardeert wat je allemaal aan kwaliteiten bezit waarvan je een groot deel niet onderkent, respectievelijk op waarde schat. Wat ik ook goed vond is het creëren van een totaal beeld, waaruit blijkt dat als je dingen gaat veranderen dit consequenties heeft voor iedereen, het thuisfront, maar ook voor je nevenactiviteiten etc. Het was een persoonlijke en rustige aanpak, niet opdringerig of pusherig met een logische opbouw.
Manager algemene bestuurszaken, Financieel Adviesbureau

De gesprekken met Rob heb ik als positief, leerzaam en verhelderend ervaren. Het heeft aanknopingspunten opgeleverd om mezelf te verbeteren, bijvoorbeeld om niet alles vanuit mijn eigen mening/visie te be- en veroordelen, maar ook eens de zaak vanuit een ander persoon te bekijken. Ik vond de open manier van communiceren prettig, waarbij ik geen belemmeringen voelde om iets te zeggen of te vragen. Zijn aanpak is objectief, observerend en zeker niet veroordelend. Hij geeft met duidelijke woorden aan waar het om gaat.
Manager Productiebedrijf

De dienstverlening van Raak Advies heb ik als positief ervaren. Met name het persoonlijke contact met Rob en de betrokkenheid die hij toont bij het bedrijf en de mensen. Zijn aanpak is gericht op het bedrijf en dan vooral de mensen die er werken. In open gesprekken wordt naar een oplossing voor problemen gezocht. Hij is vooral goed in de intermenselijke contacten en gebruikt gelukkig weinig standaard management-tools uit de bekende managementboeken.
Directeur/Eigenaar voedingsbedrijf

De gesprekken met Rob heb ik vanaf het begin als zeer plezierig ervaren. Al snel was ik er van overtuigd dat hij er voor mij was. De gesprekken hebben mij inzicht gegeven in mijn sterke kanten en hebben mij laten zien wat mij triggert en waar ik energie van krijg. Belangrijk om te weten en om er bij mijn keuzes rekening mee te houden. De open sfeer vond ik erg fijn. Ik kon mij open en kwetsbaar opstellen. Zijn aanpak is sterk op de persoon en de relatie gericht.
Senior Adviseur Financiële Dienstverlening

Ik heb de trajecten met Rob als professioneel en prettig ervaren. Zeker met betrekking tot het coachen en de MBTI heeft het ons geholpen en competenties vergroot. Rob is een prettige gesprekspartner. Luistert goed en weet de relaties tussen mensen goed in te schatten en weer te geven. Zijn aanpak wil ik typeren als persoonlijk. Door zijn aanpak kun je jezelf eenvoudig kwetsbaar opstellen zonder daar bang te zijn voor consequenties.
Operations Manager Electrotechnische dienstverlening

 

Rob van Raak

Wie ben ik: In 1996 ben ik Raak Advies gestart met de ambitie om mens en organisatie een raak advies te geven. Lees verder...