Interim HR management

Om uiteenlopende redenen wordt Raak Advies ingehuurd als HR Management consultant om de organisatie extra hulp te bieden. Een organisatiewijziging, implementatie van nieuwe HR Management instrumenten of een HR collega die (tijdelijk) uitvalt. Het type interim management opdrachten kan variëren van het tijdelijk vervangen en lopende werkzaamheden tot het begeleiden van een veranderingsproces of reorganisatie.

In welke HR-rollen zijn we gespecialiseerd?
  • HR management consultant met ruime ervaring in uitvoering van reorganisaties, uitvoering sociaal plan en veranderingsprogramma’s die gericht zijn op het vergroten van de veranderbereidheid en wendbaarheid bij medewerkers.
  • Management consultant voor het ontwikkelen en uitrollen van ontwikkelprogramma’s, leiderschapsprogramma’s, talentontwikkeling en Management Development vraagstukken.
  • HR expert in het ontwikkelen en uitrollen van employability oplossingen en -programma’s. Het inrichten en opzetten van een mobiliteitscentrum.
  • Managementrol/Leidinggevende rol voor HRM teams waar een professionaliseringsuitdaging ligt.
  • Coach voor HR Consultants in hun rol naar waardevol business partner.
  • Projectleider van Strategische HRM plannen; van ontwikkeling tot implementatie.
  • Trainer voor (lijn)managers op het gebied van personeelsgesprekken zoals o.a.: competentiegericht interview, mobiliteit-,functionerings- en verzuimgesprekken.
  • Verbinden & Groeien voor (potentiële) medewerkers
Voor wie

We werken voor diverse branches. Dit varieert van bedrijven binnen de Retail, IT tot de financiële sector. (HR) Directeuren zijn meestal de opdrachtgevers.

Aanpak en resultaat

De resultaten zijn altijd SMART vooraf benoemd, gericht op een snelle doch grondige analyse, met maximaal inlevingsvermogen in het management en een duidelijke investeringsafspraak vooraf.