Team coaching & ontwikkeling

“Together Everyone Achieves More (TEAM)”

Binnen teams is goede samenwerking en communicatie niet vanzelfsprekend. Een team is meer dan een groep mensen dat toevallig op dezelfde afdeling werkt. Verschillen in persoonlijkheid, belangen en ambities zijn vaak te groot. Zonder wrijving geen glans, maar om een succesvol samenwerkend team te creëren is meer nodig:

 • Wat is onze Gezamenlijke Ambitie?
 • Wat drijft ons?
 • Hoe doorbreken we beklemmende patronen?
 • Hoe zorgen we voor progressie gerichte communicatie?
 • Hoe buigen we stress om?
 • Hoe maken we gebruik van (persoonlijkheids) verschillen?
 • Hoe benutten we talenten en kwaliteiten binnen het team?

Wat doen we?

We ontwikkelen op de praktijk afgestemde programma’s. We trainen, coachen, adviseren en inspireren teams op haalbare doelen.

In de programma’s werken we o.a. met:

 • Het Teamkompas
 • Myers Briggs Type Indicatie (MBTI)
 • Action Type Benadering
 • NLP technieken
 • Inzichten uit de sport- en prestatiepsychologie

Hoe bewegen we samen richting een gezamenlijk doel? Ken jezelf en begrijp de ander. Maak gebruik van verschillen en vier successen.

Wij leggen graag persoonlijk uit welke teamontwikkeling programma’s mogelijk zijn.